top of page

Podmínky přijetí

Do azylového domu jsou přijímány matky (otcové) s dětmi na základě osobně

podané žádosti.

  • Žadatelka (žadatel) musí být občanem ČR, nebo mít povolení k pobytu v ČR a  všechny doklady musí být platné.

  • V případě pobytu v jiném azylovém zařízení - dodat potvrzení tohoto zařízení ukončení pobytu bez závazků

  • V péči musí mít alespoň jedno dítě mladší 15 let, netýká se žadatelek, které očekávají narození svého prvého dítěte.

  • Žadatelka při nástupu musí doložit potvrzení od lékaře, že ona ani děti netrpí infekční chorobou a mohou nastoupit do AD.

  • Nelze přijmout žadatelku závislou na alkoholu a drogách.

 

bottom of page