top of page

Právní subjektivita

Nezisková organizace Otevřené srdce o.p.s. se sídlem: 

Za Papírnou 144/7, Praha 7, je registrovaná od 7.2.2014 v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. O, vložka 1383 se transformovala v roce 2014 z Občanského sdružení Otevřené srdce, které vzniklo 30.10.2001 a od listopadu 2002 provozovalo Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce.

 

IČ: 26546841

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 213184309/0800

ID datové schránky: 4wcztpb

bottom of page