top of page

O nás

Náš azylový dům pro matky s dětmi pomáhá matkám i otcům s dětmi překlenout krizovou životní situaci ohrožující fungování rodiny. Poskytujeme ubytování a odbornou pomoc příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejvážnějších problémů pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Po ukončení pobytu v AD by měla mít matka (otec) zajištěné další bydlení, vyřešeny nebo v řešení většinu svých problémů. Matka nebo otec by měli být schopni dále vzniklé situace řešit sami, v případě potřeby se na nás mohou kdykoliv obrátit s žádostí pomoc a to i po ukončení pobytu v azylovém domě.

Naše poslání

Poslání AD pro matky s dětmi je pomoci matkám (otcům) s dětmi překlenutí krizové životní situace ohrožující fungování rodiny. AD matkám(otcům) poskytuje ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, případně její zprostředkování pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

  Cíle poskytované sociální služby

Azylový dům se snaží prostřednictvím své služby matkám (otcům) s dětmi v krizové situaci umožnit:

 • pokračovat v plnohodnotných stránkách dosavadního života tak, aby tento život byl udržitelný i nadále

 • nastartovat a obnovit takové životní podmínky, které umožní společensky akceptovatelný způsob života rodiny

Konkrétní měřitelné cíle poskytované sociální služby:

 • Práce na zajištění stabilního a dosažitelného bydlení

 • Práce na stabilizaci neurovnaných rodinných poměrů           

 • Práce na řešení dluhů

 • Udržení, případně nalezení, odpovídajícího uplatnění na trhu práce

 • Uplatnění nárokovatelných dávek SSP a dávek hmotné nouze

​  Principy poskytované sociální služby

 • Princip spolupráce je pro nás jednou z priorit (na úrovni spolupráce s uživateli služby a spolupráce s odborníky).
 • Slušnost a neúplatnost při jednání s lidmi, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

 •  Individuální přístup k uživateli – vycházet ze zjištěných potřeb uživatele.

 •  Dodržování základních lidských a občanských práv.

 • Zásadní a citlivý přístup k uživatelům při zachování jejich rovnosti, bez diskriminace.

 • Budování nezávislosti uživatele na službě.

bottom of page