top of page

Informace pro žadatele

Azylový dům v současnosti disponuje 14 samostatnými jednopokojovými byty s kuchyňským koutem a 1 dvoupokojovým bytem s kuchyňským koutem pro větší rodiny. Celková kapacita je 56 lůžek.

Délka pobytu se sjednává na měsíc, na základě žádosti klienta lze prodloužit o další čtvrt roku, celkově maximálně na 1 rok.

Pro koho je určen

Matky nebo otcové s dětmi, kteří mají v péči alespoň 1 dítě mladší 15 let (nevztahuje se na matky, které očekávají narození prvního dítěte) a kteří se ocitli v krizové situaci spojenou se ztrátou bydlení a to buď z důvodu:

- domácího násilí

- krizové před a po rozvodové/ rozchodové situace

- chybějícího rodinného zázemí

Matky nebo otcové, kteří vyrůstali v dětském domově, případně ti, kteří byli drogově závislí a nemají s dětmi ubytování.

bottom of page