Azylové domy pro matky nebo otce s dětmi Praha 7

Sponzoři

MPSV ČR Magistrát hl.m. Prahy
Městská část Praha 1 Městská část Praha 7
MATER ET PUERI Česká federace potravinových bank
IT Friends s.r.o. JUDr. Josef Kadlec
Prague Boats