Azylové domy pro matky nebo otce s dětmi Praha 7

Služby

Sociální služba Azylový dům pro matky(otce) s dětmi Otevřené srdce

Cílová skupina

Azylový dům pro matky(otce) s dětmi je azylové zařízení pro matky(otce) s dětmi, kteří se ocitli v krizové situaci buď z důvodu domácího násilí, krizové před a po rozvodové situace, nebo jde o mladé matky(otce) bez rodinného zázemí a matky(otce), kteří vyrůstali v dětském domově, případně matky(otce), kteří byli drogově závislí a nemají s dětmi ubytování.

Podmínky k přijetí

Do azylového domu jsou přijímány matky (otcové) s dětmi na základě osobně podané žádosti. Délka pobytu je sjednána na čtvrt roku s možností prodloužení na rok. Žadatelka (žadatel) musí být občanem ČR, nebo mít povolení k pobytu v ČR a trvalé bydliště v Praze, všechny doklady musí být platné. V péči musí mít alespoň jedno dítě mladší 15 let, netýká se žadatelek, které očekávají narození svého prvého dítěte. Žadatelka při nástupu musí doložit potvrzení od lékaře, že ona ani děti netrpí infekční chorobou a mohou nastoupit do AD. V den nástupu je nutné složit úhradu za pobyt a 2000,- Kč vratnou zálohu. Nelze přijmout žadatelku závislou na alkoholu a drogách.

Poskytované sociální služby

Každý uživatel s dětmi má k dispozici jeden pokoj, kuchyňský kout s sociální zařízení vše pod uzavřením. Ubytovací jednotka je vybavena nábytkem, kuchyňskou linkou s dřezem, dvouvařičem, pečící troubou a lednicí. K dispozici jsou lůžkoviny, povlečení, nejnutnější kuchyňské vybavení, nádobí, sušák na prádlo, žehlička. K použití jsou automatické pračky v prádelně. Všem obyvatelům je poskytována materiální pomoc.

S každým uživatelem je při nástupu do azylového domu dohodnut individuální plán k řešení její krizové situace na kterém se matka podílí, tento plán je pravidelně kontrolován a v případě potřeby doplňován. Je poskytováno individuální sociálně právní poradenství včetně sepisování návrhů k soudu, V případě potřeby je zajištěna i odborná právní pomoc. Je poskytována sociální podpora a provázení při řešení krizových situací, mediace – řešení konfliktů, pomoc při vyřizování sociálních dávek a řešení bytové problematiky, pomoc při hledání zaměstnání uživatelům po rodičovské dovolené, pomoc při umístění dětí do škol a školek, řešení zadluženosti uživatelů, pomoc mladým matkám(otcům) s péčí o dítě a vedení domácnosti. Pomoc psychologa je zajišťována ambulantně. V AD jsou pro uživatele organizovány tematické semináře např. exekuce, půjčky, závislosti.

Pro děti jsou pořádány akce jako Vánoce, Mikuláš, dětský den a podobně. Školním dětem je zajišťováno v nutných případech doučování.

Dvakrát měsíčně se koná organizačně podpůrná skupina, které se zúčastňují všichni uživatelé, zde se řeší jak organizační věci AD, tak podněty ubytovaných matek(otců) k zlepšení poskytovaných služeb.

Cíle poskytovaných služeb

Cíl poskytovaných sociálních služeb je všestranně řešit krizovou situaci každé matky(otce) během pobytu v AD, aby se mohli navrátit do plnohodnotného života. Po ukončení pobytu v AD by měli mít matka(otec) zajištěni další bydlení, vyřešeny nebo v řešení většinu svých problémů. Matka(otec) by měli být schopni dále vzniklé situace řešit sami, v případě potřeby se na nás mohou kdykoliv obrátit s žádostí pomoc i po ukončení pobytu v azylovém domě, čehož je často využíváno.