Azylové domy pro matky nebo otce s dětmi Praha 7

Projekt: Kurz počítačové dovednosti

V době probíhajícího kurzu, jsou děti klientek, které navštěvují kurz hlídané školeným personálem.

Projekt: Odraž se ode dna CZ.1.04/5.1.01/77.00398

Datum realizace projektu: 1.12.2012 - 30.11.2014
Partneři projektu: Institut fur ganzheitliches Lernen (IGel) Německo
ACZ,spol. s r.o., Česká republika
E-learningová aplikace: http://srdce.memostation.net

Cílová skupina projektu:

Projekt je zaměřený na osoby bez přístřeší. Konkrétně se jedná o ženy s dětmi, které z důvodu krizové životní situace využívají služeb azylového domu v Praze, který žadatel provozuje. Klientkám azylového domu jsou poskytovány sociální služby a ubytování. Jelikož se jedná o velice ohroženou skupinu na trhu práce, přináší projekt inovativní nástroje na podporu integrace cílové skupiny na trh práce.

Obsah projektu:

Obsahem projektu je, za podpory zahraničního partnera z Regensburgu, přenést dobrou praxi z Regensburgu a zohlednit specifika české cílové skupiny. Konkrétně se jedná o založení místního partnerství v Praze, obdobného jako funguje v Regensburgu.

Dále bude v rámci projektu vyvinutý vzdělávací program zaměřený na integraci CS na trh práce na základě přenosu zkušeností německého partnera IGeL, který poskytuje certifikovaný dlouhodobý vzdělávací program pro sociálně slabé ženy. Vzdělávací program bude následně pilotně ověřen u 30ti klientek azylového domu žadatele.

Projektu se účastní i český partner ACZ, který má zkušenosti jak s realizací vzdělávacích kurzů, tak s řízením obdobných projektů.

Hlavní cíle projektu:

Hlavní cílem projektu je, díky přenosu dobrých zkušeností se zvolenou CS od zahraničního partnera, napomoci CS v ČR -osobám bez přístřeší především k uplatnění na trhu práce, čímž se stanou nezávislí a mohou řešit svoji bytovou situaci.

Specifické cíle projektu:

  • Po vzoru funkčního místního partnerství v Regensburgu založit místní partnerství v Praze. Bude složeno z 10ti odborníků na problematiku.
  • Vyvinutí dlouhodobého a intenzivního kurzu, který napomůže k integraci na trh práce, celkem ho absolvuje 30účastnic v rámci pilotního ověření.
  • Individuální práce s klienty ve vztahu k trhu práce.
  • Propagace rovných příležitostí v souvislosti se zvolenou znevýhodněnou CS, kterou tvoří z 99,9% ženy s dětmi.

V případě zájmu o další informace o tomto projektu, kontaktujte prosím Markétu Novákovou
tel.: 702 043 260

ESF - evropský sociální fond v ČR

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.